Velkommen til Reklamespotten

Reklamer er ikke bare reklamer.

De fleste kender reklamer på tv - nogle kan man lide, og andre kan man ikke fordrage. Nogle kan man slet ikke forstå, idet de ikke relaterer til det, de i virkeligheden reklamerer for.
Ligeledes sorterer de fleste også i de husstandsomdelte reklamer. Mange læser dem, men de gælder kun en uge ad gangen, så de bliver smidt væk, senest når der kommer nye i postkassen.

Hjemmesider er kommet for at blive, og jeg har valgt at reklamere for nogle ting jeg står inde for.
Det bliver sikkert en blandet landhandel, men forhåbentlig inspirerende